حديثي درباره كودكي امام هادي(ع) هست كه نمي‌دانم شنيده ايد يا نه، وقتي معتصم در سال 218 هجري حضرت امام جواد(ع) را 2 سال قبل از شهادت ايشان از مدينه به بغداد آورد، حضرت هادي (ع) كه در آن وقت 6 ساله بود، به همراه خانواده اش در مدينه ماند. پس از آنكه حضرت جواد(ع) به بغداد آورده شد، معتصم از خانواده حضرت پرس و جو كرد و وقتي شنيد پسر بزرگ حضرت جواد(ع) – علي بن محمد- 6 سال دارد، گفت اين خطرناك است، ما بايد به فكرش باشيم معتصم شخصي را كه از نزديكان خود بود، مامور كرد كه از بغداد به مدينه برود و در آنجا كسي را كه دشمن اهل بيت است پيدا كند و اين بچه را به دست آن شخص بسپارد تا او به عنوان معلم، اين بچه را دشمن خاندان خود و متناسب با دستگاه خلافت بار بياورد. اين شخص از بغداد به مدينه آمد و يكي از علماي مدينه را به نام «الجنيدي» كه از مخالف ترين و دشمن ترين مردم با اهل بيت(ع) بود -در مدينه از اين قبيل علما آن وقت بودند- براي اين كار پيدا كرد و به او گفت:« من ماموريت دارم كه تو را مربي و مؤدب اين بچه كنم تا نگذاري هيچ كس با او رفت و آمد كند و او را آن طور كه ما ميخواهيم، تربيت كن». اسم اين شخص -الجنيدي- درتاريخ ثبت شده است. حضرت هادي(ع) هم -همانطور كه گفتم-  در آن موقع 6 سال داشت و امر، امر حكومت بود، چه كسي مي‌توانست در مقابل آن مقاومت كند. بعد از چند وقت يكي از وابستگاه دستگاه خلافت، الجنيدي را ديد و از بچه‌اي كه به دستش سپرده بودند، سؤال كرد. الجنيدي گفت: «بچه؟! اين بچه است؟! من يك مساله از ادب براي او بيان مي‌كنم، او باب‌هايي از ادب را براي من باز مي‌كند كه من استفاده مي‌كنم! اينها كجا درس خوانده‌اند؟! گاهي به او -كه وقتي مي‌خواهد وارد حجره شود- مي‌گويم يك سوره از قرآن بخوان، بعد وارد شو ، مي‌پرسد چه سوره‌اي بخوانم، من به او گفتم سوره بزرگي مثلاً آل عمران را بخوان، او خواند و جاهاي مشكلش را هم براي من معنا كرد! اينها همه عالمند، حافظ قرآن و عالم به تاويل و تفسير قرآنند، بچه؟!». ارتباط اين كودك كه علي الظاهر كودك است اما ولي الله است و آتيناه الحكم صبيّا با اين استاد، مدتي ادامه پيدا كرد و استاد شد يكي از شيعيان مخلص اهل بيت(ع)!

بيانات رهبر معظم انقلاب

1383/5/30