خوش آمد باز شهر الله خوش آمد
براي مردم آگه خوش آمد

نداي عرشي صوموا تصحوا ؛
زمير كاروان ره خوش آمد

خوش آمد همدم شب زنده داران
چو يار مهربان از ره خوش آمد

بود در اين صدف دُرّ يتيمي
فروزانتر ز مهر و مه خوش آمد

فرود آمد به شهر الله قرآن
ز هفتم آسمان به به خوش آمد

نه قرآن بلكه ديگر مصحف حق
در او نازل شده خه خه خوش آمد

مهي گسترده در وي خوان يزدان
ندارد منع اين درگه خوش آمد

در اين مه ميهمانان خدائيم
خدايا اين مبارك مه خوش آمد

براي خلوت دلداده عشق
سر شب تا سحر صد ره خوش آمد

حسن از ذوق ادراكش سرايد
خوش آمد باز شهر الله خوش آمد

پنجشنبه 25 شعبان المعظم 89
حضرت علامه حسن زاده آملي (حفظه الله)

پ.ن
شايد بتونم بگم بهترين مطلبي كه دوست دارم تو وبلاگ بزارم شعر از حضرت علامه روحي له الفدا باشه
هرچند از دركشون عاجزم.
انشا الله تو اين ماه رمضان تا بتونم از شعراي عرفاني علامه مي نويسم تا استفاده كنيد .
محتاج دعاي شما بزرگواران هستيم