دریافت تصویر زمینه

پ.ن

1 – طرح زدیم که بگیم شهادت مادرمان افسانه نیست.

هر چند طرح نتونه به طور کامل منظورمون رو برسونه ولی انشا الله یه روزی بتونیم با طرحامون حرفامون رو به همه جهان بزنیم.

2- یه روایت بود که دقیق یادم نیست . ولی به این مضمون که هر کس سه بار به مادرمان فاطمه سلام کند می تواند او را مادر خطاب کن .

3 -هر کس را بهر کاری آفریده اند

4 – بر ع.. و ع… صفت لعنت