دریافت تصویر زمینه

امشب نمی دونم چی شد که تصمیم به زدن طرح گرفتم ، اما هر چی شد همینی شد که  می بینید ، یه طرح خیلی خیلی ساده ولی جملش دیوانه کنندست .
اگه به کارتون اومد ، علی علی .

پ.ن

زحمت طراحی این کار زیبا رو دوست خوبمون سبحان کشیدن .

در ضمن تایپوگرافی (خطاطی)  هم که توی طرح استفاده شده ، اثر استاد مسعود نجابتی هست.