جلسات مسجد امام صادق (ع) واقع درمیدان فلسطین

موضوع :مباحث اخلاقی

ردیف تاریخ برگزاری دریافت فایل
1 21 مرداد 1389 جلسه اول
2 22 مرداد 1389 جلسه دوم
3 23 مرداد 1389 جلسه سوم
4 24 مرداد 1389 جلسه چهارم
5 25 مرداد 1389 جلسه پنجم
6 26 مرداد 1389 جلسه ششم
7 27 مرداد 1389 جلسه هفتم
8 28 مرداد 1389 جلسه هشتم
9 29 مرداد 1389 جلسه نهم
10 30 مرداد 1389 جلسه دهم
11 31 مرداد 1389 جلسه یازدهم
12 1 شهریور 1389 جلسه دوازدهم
13 2 شهریور 1389 جلسه سیزدهم
14 3 شهریور 1389 جلسه چهاردهم

چهت دریافت بر روی لینک مربوطه کلیک نمائید .

منبع : پایگاه علمی و فرهنگی تجلی ملکوت

دوستان تهرانی هم که دسترسی دارن میتونن شبها ساعت 11 شب پای منبر درس استاد واقع درمسجد امام صادق علیه السلام واقع در میدان باشند .

سعی بر این است که فایلهای جلسات همزمان با سایت تجلی ملکوت و سخنرانی ها به روز شود .