جلسات مسجد جامع قلهک تهران
موضوع شرح مناجات شعبانیّه
ردیف تاریخ برگزاری دریافت فایل
1 21 مرداد 1389 جلسه اول
2 22 مرداد 1389 جلسه دوم
3 23 مرداد 1389 جلسه سوم
4 24 مرداد 1389 جلسه چهارم
5 25 مرداد 1389 جلسه پنجم
6 26 مرداد 1389 جلسه ششم
7 27 مرداد 1389 جلسه هفتم
8 28 مرداد 1389 جلسه هشتم
9 29 مرداد 1389 جلسه نهم
10 30 مرداد 1389 جلسه دهم
11 31 مرداد 1389 جلسه یازدهم
12 1 شهریور 1389 جلسه دوازدهم
13 2 شهریور 1389 جلسه سیزدهم
14 3 شهریور 1389 جلسه چهاردهم

چهت دریافت بر روی لینک مربوطه کلیک نمائید .

منبع : پایگاه علمی و فرهنگی تجلی ملکوت

دوستان تهرانی هم که دسترسی دارن میتونن شبها ساعت 9:30 پای منبر درس استاد واقع در مسجد جامع قلهک باشند .

سعی بر این است که فایلهای جلسات همزمان با سایت تجلی ملکوت و سخنرانی ها به روز شود .