طبق وعده قبلی مطالب صوتی رو هم خدمتتون تقدیم میکنیم.

برای دوستانی که مقدوره حتماً دریافت کنید و پای منبر هر چند از دور بنشینید و سعی کنید که اهل درس و بحث شوید. با معارف اهل بیت هم نشین شوید .

جلسات مسجد اعظم تجریش تهران
موضوع: درس هایی از محضر مبارک حضرا بقیة الله
ردیف تاریخ برگزاری دریافت فایل
1 23 مرداد 1389 جلسه اول
2 24 مرداد 1389 جلسه دوم
3 25 مرداد 1389 جلسه سوم
4 26 مرداد 1389 جلسه چهارم
5 27 مرداد 1389 جلسه پنجم
6 28 مرداد 1389 جلسه ششم
7 30 مرداد 1389 جلسه هفتم
8 31 مرداد 1389 جلسه هشتم
9 1 شهریور 1389 جلسه نهم
10 2 شهریور 1389 جلسه دهم
11 3 شهریور 1389 جلسه یازدهم

چهت دریافت بر روی لینک مربوطه کلیک نمائید .

منبع : پایگاه علمی و فرهنگی تجلی ملکوت

دوستان تهرانی هم که دسترسی دارن میتونن ظهر ها بعد از نماز ظهر و عصر پای منبر درس استاد واقع درمسجد اعظم تجریش تهران  باشند .

سعی بر این است که فایلهای جلسات همزمان با سایت تجلی ملکوت و سخنرانی ها به روز شود .