دریافت تصویر زمینه

پ.ن

سلام

خوب بالا خره بعد از مدتها از شرمندگی دوستان در اومدیم

امید وارم که مقبول واقع بشه

آقام امام حسن کریمه

دعا کنید فرج آقا مون رو

دعا کنید رهبر عزیزمون رو