دريافت تصوير زمينه

فكرش رو نمي كردم بتونم برا امام هادي عليه السلام كاري انجام بدم. هرچند عجله اي ولي بازم خدا رو شكر

پ.ن

نمي دونم چي شده تبيان امام هادي عليه السلام رو جا انداخته .

هر چي باشه ما رو يكم سر غيرت آورد .

راستي يه همكارم پيدا كرديم بالاخره . انشا الله به اين زوديا خودش خدمت ميرسه . البته نه اين كه همكار نداشتيما . نه اين يكي رسمي تره .قرار شده بياد و مطلب بنويسه .دستي هم تو طراحي داره .

همكاراي ديگه رو هم بايد يه فكري به حالشون بكنيم كه يه جورايي فعال تر بشن اينجوري نميشه. بايد از پشت پرده در بيان . آهاي با شما هستما !!