با سلام
با هماهنگي و همکاري نهضت پوسترهاي عاشورا، گروه هنري مصور و سايت وزين ايران کارتون، آثار گرافيکي شما با موضوع اعتراض به هتک حرمت نسبت به قرآن کريم و مقدسات ساير اديان در سايت ايران کارتون و ساير سايت هاي مرتبط و فعال اکران خواهد شد.
محدوديتي در تکنيک ابعاد و فرمت آثار وجود ندارد.
موضوعات پيشنهادي:
– وحدت مومنين مسلمان و مسيحي در ايران و جهان عليه صهيونيست
– مسيح و مريم و انجيل از نگاه قرآن و روايات اسلامي
– مطالبه جهاني نسبت به محاکمه عاملين اين هتک حرمت
– نقش صيهيونيست در اين ماجرا
– استفاده ابزاري آمريکا از مسيحيت در جهت اهداف ضد ديني و تخريب گرانه خود
– جهاني شدن انديشه قرآني
– بشارت پيش روي جهان در اين ماجرا
– زنجيره توطئه اهانت به اسلام و پيامبر اکرم از سلمان رشدي، کاريکاتورهاي دانمارکي تا قرآن سوز… /

آدرس ارسال آثار
ashoora_poster@yahoo.com

منبع:
نهضت پوسترهاي عاشورا