گفتمش نقاش را نقشي بكش از زندگي

با قلم نقش حبابي بر لب دريا كشيد

گفتمش تصويري از ليلي و مجنون را بكش

عكس حيدر در كنار حضرت زهرا كشيد

گفتمش بر روي كاغذ عشق را تصوير كن

در بيابان بلا تصويري از سقا كشيد

گفتمش سختي و درد و آه گشته حاصلم

گريه كرد آهي كشيد و نقش زينب را كشيد

پ.ن

1- زياد اهل پيامك بازي و اين حرفا نيستم

ولي از اين يكي خيلي خوشم اومد

“گريه كرد آهي كشيد ….”

برا همينم حيفم اومد شما رو هم شريك نكنم .

2- انشا الله اگر زنده باشيم و خدا بخواد 5روز راهي ديار كربلا هستيم  “همون مسابقه بوي سيب”

اميد وارم كه دعاي شما عزيزان بدرقه راه اين حقير باشه

مي ترسم دعا كنم  اونجا جونمو بگيرن چون مي دونم لياقتش رو ندارم ولي دعا كنيد كه حداقل حالا كه طلبيدن با معرفت برم

نايب الزياره همه شما عزيزان هم هستيم.

يا علي .