ايوان نجف عجب صفايي داد
اما چه سود كه فاطمه(س) ندارد
هرچند در آغوش بابم اما دلم
دنبال مادرم زهرا(س) است و قراري ندارد

پ . ن:
هنوز زنده‌ام
اينم يه پست يادگاري 1387/8/25 نجف اشرف
با كج بز نوشتم خودتون ديكه اصلاح نمائيد
يا علي