دریافت تصویر زمینه

پ.ن

1- دلمان تنگ کربلاست.

2- هر چند از لحاظ گرافیکی زیاد جالب نباشه ولی ایدش رو دوست دارم .

امید وارم که شما هم خوشتون بیاد و دعامون کنید.