علي

براي دريافت كليك نمائيد

پ.ن:

خوب اينم از سيستم جديد

يكم عجله اي شد . دوست داشتم براي ميلاد امير المومنين ْآمادش كنم .هنوز وقت نكردم درست و حسابي تنظيمش كنم .قالبش هم تو شكل و شمايل وبلاگ قبلي تا وقتي كه طراحمون دست به كار بشه و يه قالب خوب برامون طراحي كنه

دوم اينكه دارم مي رم اعتكاف .برام دعا كنيد كه معتكف بشم. مي خوام برم خونه خدا تخت بگيرم بخوابم . چه حالي ميده نه ؟

انشا الله بعد اعتكاف در خدمتم.