سلام
عید همگی مبارک
امروز دیگه آخر عید، نوش جونتون،
انشا الله یه روز برسه که انتظار تموم شده
و برای تشریف فرمایی آقامون جشن و سرور بگیریم
و هرسال برای سالگرد ظهور ولی عصر چراغانی کنیم.
این بار دیگه بعد از مدتها زرنگ شدم و  به موقع پست میزارم.
براتون دوتا عیدی هم دارم.
اول از همه این شعر را از شاعر اهل بیت علی انسانی تقدیم به مولا و سرورمون
بخت،امروز حلقه بر در زد
آمد و بر سرای دل ، سر زد
پانزده روز رفته از ماه ست
وز اُفق ماهِ چارده سرزدگر چه هر پَرده ای نواخت ولی
سازم امشب نوای دیگر زد
دل نگنجد به سینه از شادی
در جنون شد به سیم آخر زدگل نرجِس گشود نرگِس چشم
خنده مهدی به روی مادر زد

مه گرفت آفتاب را در بر
طعنه بر ماه و مِهرِ خاور زد

ماهِ رُخسار مِهرِ دین تابید
آفتابی مشو، تو ای خورشید