علی علیه السلام و نماز

زخون گو به سَجده ، رخم تر کنند
نماز مرا؛ بلکه ، باور کنند

بگو این حقیقت به اهل مجاز
نمازست از من، نه من از نماز

در اثبات من هست ، اثبات دین
که روح نمازم من و ذات دین

از آنرو ، دعا روی آرد به من
که داند ، که دین ، دِین دارد به من

چو این لفظ ، دارد به معنا نیاز
به سوی علی ، روی دارد نماز

به یک سوره ، من کز دو لب رانده ام
به حَمد همه ؛ فاتحه خوانده ام

این هم چند فایل مداحی به مناسبت شهادت امام علی علیه السلام

مداح: کربلایی نریمان پناهی

لینک دریافت فایلهای مداحی