روز شنبه 8 بهمن 1367، از صدا و سیما، مصاحبه ای با برخی خانم ها پیرامون زن و الگوی زنان پخش شد از آن جمله، یکی از خانمها مطلبی قریب به این مضمون گفت که «فاطمه زهرا تعلق به چهارده قرن قبل داشته اند و ما زنان امروز باید طبق زمان خود زندگی کنیم»!!!

روز بعد حضرت امام خمینی(ره) در نامه ای به مدیر عامل وقت صدا و سیما، چنین مرقوم داشتند:

«با کمال تاسف و تاثر روز گذشته (روز شنبه 8 بهمن) از صدای جمهوری اسلامی مطلبی در مورد الگوی زن پخش گردیده است که انسان شرم دارد بازگو نماید، فردی که این مطلب را پخش کرده است تعزیر و اخراج می‌گردد و دست اندرکاران آن تعزیر خواهند شد، در صورتیکه ثابت شود قصد توهین درکار بوده است بلاشک فرد توهین کننده محکوم به اعدام است.
اگر بار دیگر از اینگونه قضایا تکرار گردد، موجب تنبیه و توبیخ و مجازات شدید و جدی مسئولین بالای صدا و سیما خواهد شد، البته در تمامی زمینه ها قوه قضاییه اقدام می‌نماید.»