دریافت تصویر زمینه

اللهم عجل لوليك الفرج

سلام

نماز روزه هاتون قبول حق انشا الله

آخرين دقايق اين جمعه هم در حال سپري شدنه

با همــه لحـــن خـوش آوايـــي ام         در بـه در كـوچــه تنهــــــــائيـم

اي دو ســـه تا كــوچه زمــا دورتـر         نغمـه تو از همـه پر شــــور تــر

كاش كــه اين فاصله را كم كنــي         محنت اين قافلـه را كـــم كنـي

كاش كه همسايه ما مي شدي          مايـه آســـايه مـــا مي شـدي

.

.

.


اينم يه تصوير به مناسبت نيمه شعبان

كار خودم نيست

اهدايي يه دوست عزيز هستش به روضه و شما بازديد كننده هاي گرامي

البته به دليل كوتاهي من به تأخير افتاده

اميدوارم اين حقير رو عفو برمايند.

ماه رمضونيه ما رو هم از دعاي خيرتون بي بهره نزاريد.

مخصوصاً طراح عزيز كه التماس دعاي مخصوص دارن .

يا علي