حسین زاهدی فونت مولا را طراحی کرد.
این طراح گرافیک در گفتگوی اختصاصی با رسم ، ضمن اعلام این خبر گفت:” هدف از ساخت این قلم احیاء خط كوفی نزدیک به خطی است كه در نوشتن قرآن‌های قدیمی از آن استفاده می‌شده است”.
زاهدی افزود:” این قلم شامل همه اعراب تكی و تركیبی می‌شود و دارای حروف تركیبی است و اعراب در محل خود روی حروف قرار می‌گیرد”.
وی همچنین با اشاره به اینکه طراحی این فونت شش ماه زمان برده است، ادامه داد:” این فونت در تمام برنامه‌هایی كه فونت استاندارد را ساپورت می‌كنند و از نظر قرار دادن اعراب و حروف تركیبی مشكل ندارند، عمل می‌كند و هماهنگ است”.
زاهدی تصریح کرد:” نام این قلم مولا است كه به مناسبت فرا رسیدن شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی(علیه السلام) برای دانلود عمومی منتشر شده و فروش آن غیرمجاز است”.
منبع: رسم گرافیک